DD_logo_medium

2016 is voor de meeste grote werkgevers hét jaar om de WGA te privatiseren. En dit is waarom.

 DD_foto_Thijs_rond

door Thijs Oosterhuis

2016 is hét jaar voor grote werkgevers om het UWV te verlaten en te kiezen voor een verzekeraar. Ik heb het dan over het WGA-risico als onderdeel van de WIA. In dit artikel leg ik je uit hoe dit zit en waarom dit zo is.

 

WGA premies
Je weet wel: na twee jaar ziekte worden medewerkers gekeurd door het UWV. Ze komen dan mogelijk in de WGA.

Per 1 januari 2014 werd je ook verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen van tijdelijke medewerkers (die dan dus ziek uit dienst gingen en instroomden in de WGA). Dat heet de WGA Flex. Dus je betaalt een WGA Flex premie en een WGA Vast premie.

 

Nooit met langdurige arbeidsongeschiktheid te maken: blijf bij UWV
Als je bij het UWV zit worden die uitkeringslasten doorberekend in de vorm van een werkgeverspremie. Dat is de premiebeschikking Werkhervattingskas die je in december/januari hebt ontvangen.

Dat is helemaal niet erg als je nooit met langdurige arbeidsongeschiktheid te maken hebt. Je betaalt dan de minimumpremie en zit dus goed bij het UWV.

 

Wel langdurige arbeidsongeschiktheid: privatiseer in 2016
Als je wel toerekenbare arbeidsongeschiktheidslasten van (ex) werknemers hebt, van WGA Flex en/of Vast uitkeringen, dan is 2016 het moment om te privatiseren.

De reden is dat de Minister heeft verordonneerd dat WGA Flex en Vast per 1 januari 2017 wordt samengevoegd tot één regeling WGA.

Tegelijkertijd is besloten dat de bedrijven die privatiseren (dus overstappen van UWV naar een verzekeraar) de lopende arbeidsongeschiktheidslasten achter mogen laten bij het UWV.

Alle ingegane uitkeringen worden dan niet meer aan de werkgever toegerekend. Dit kan een heel forse premiebesparing opleveren.

We werken al een tijdje met de DossierDoctors en dat bevalt erg goed. We hebben een plezierige samenwerking waarbij we goede adviezen krijgen waarin rekening wordt gehouden met onze praktijk. Bovendien worden we professioneel ondersteund met betrekking tot het WGA schademanagement. Door deze aanpak dalen de arbeidsongeschiktheidslasten aanzienlijk. Ons is een blijvend lage verzekeringspremie in het vooruitzicht gesteld en daar zijn we uiteraard blij mee. Op de langere termijn
betekent dat een besparing van enkele tonnen. Serieus geld voor ons.

Ton_Broekhuis_Yarden_DossierDoctors_WGA_Privatiseren

 

Ton Broekhuis - P&O Manager - Yarden

Daar zijn we natuurlijk best trots op. Wil je meer weten over WGA Privatisering? Lees dan het artikel: ‘Jaarlijks ingezette besparing door WGA Privatisering: 880.000 euro voor 17 grote werkgevers’.

Conclusie: Er is veel winst te halen

Als je alle punten op een rij zet dan zie je dat er bij grote werkgevers veel winst te behalen is op de sociale premies. Wil je weten of privatisering van de WGA premies voor jouw organisatie lonend is? Doorloop dan de Checklist WGA Privatisering. Investeer 10 minuten in een slimme online vragenlijst en achterhaal of privatisering van de WGA lonend is voor jouw organisatie.

Grote Werkgevers:
WGA Privatiseren of niet?

wga-checklist

Een praktische online checklist
waarmee je feilloos achterhaalt of
privatisering van WGA voor jou
interessant is

Of bel ons op 050-3187309