DD_logo_medium

De Vervuiler Betaalt… Teveel.

 thijs-mail

door Thijs Oosterhuis

Een paar weken geleden was ik met een collega bij een uitzendbureau in het noorden van het land. Ze vonden dat ze nogal veel moesten betalen aan de Belastingdienst in het kader van de Ziektewet en WGA premies.

Deze premies worden berekend door middel van een uitermate ingewikkelde formule, waarin de Ziektewet-uitkeringen  en de WGA-uitkeringen die aan de werknemers zijn verstrekt, worden meegenomen. In feite worden deze uitkeringslasten dus verhaald op de werkgever, onder het motto: ”de vervuiler betaalt”..

En dat geldt nu ook voor de ex-werknemers. Dus, stel je voor: een werknemer met een tijdelijk contract van een week wordt ziek en gaat ziek uit dienst. Hij vraagt een Ziektewet-uitkering aan bij het UWV en wordt na twee jaar afgekeurd door het UWV en krijgt dan een WGA-uitkering. Al deze kosten worden aan de werkgever toegerekend. Jaar op jaar op jaar.

Terug naar het uitzendbureau. De Ziektewet-uitkeringen die toegerekend werden, bedroegen € 67.223. Dit leidde tot een premie (Werkhervattingskas Ziektewet Flex) van € 267.760!!! Ruim twee ton meer dan de toegerekende Ziektewetuitkeringen..

In dezelfde exercitie – ik bespaar je de details – leidden de toegerekende WGA Flex-uitkeringen van € 48.880 tot een premie (Werkhervattingskas WGA Flex) van € 145.604. Oók bijna een ton méér premie dan toegerekende WGA Flex-lasten..

Privatiseren in dit geval levert een besparing van om en nabij € 250.000 op. Jaar op jaar op jaar wel te verstaan...

© 2018 DossierDoctors